ปรับปรุงล่าสุด 7 ต.ค. 2021 07:01:35 566


ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ:  : https://www.nalerng.go.th/

ถาม: ติดต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ:   :


ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง คืออะไรคะ
ตอบ:  

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบนาเลิง เปิดทำการวันไหนบ้างคะเปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ:  1.  ร้องเรียนกับท่านายกโดยตรง โทรศัพท์ 081-0683388 ค่ะ
       2.  ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ที่  https://www.nalerng.go.th/  โดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ที่ไหนคะ 
ตอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140