ปรับปรุงล่าสุด 9 ก.ค. 2020 08:11:47 595


ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมการนับถือศาสนา 

นับถือศาสนาพุทธ  99 %  นับถือศาสนาอื่นๆ 1 %