เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

(ไม่ได้ตั้ง) รับสมัครงาน/โอน/ย้าย ผู้ดูแลระบบ 498

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 

รายละเอียดประกาศสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่