ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง-371910979557001/
  3. ทางโทรศัพท์ (วันและเวลาราชการ)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง