ปรับปรุงล่าสุด 6 ก.ค. 2020 09:46:34 962

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 14 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอม่วงสามสิบ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2550 โดยมีที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ในเขตบ้านนาเลิง หมู่ที่ 7
      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง มีเนื้อที่ทั้งหมด 56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,000 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ ประมาณ 16 กิโลเมตร และศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทางทิศเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ 670 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 586 กิโลเมตร